pdfKatalog Fragile 20154.50 MB

 

foto home

 

Peter Alexander Grodzki urodził się w 1957 roku w Koronowie. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, ceramiką, grafiką, instalacją, performance. Zyje i mieszka w Koronowie a od 1988 w Berlinie i Greifswaldzie. Autodydaktyk w zakresie rzezby. Studiował na Uniwersytecie Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie 2010-2015) ‒ studia licencjackie w zakresie Sztuk Pięknych, Filozofii i Historii Sztuki oraz studia magisterskie w zakresie Sztuk Pięknych w Instytucie Caspera Davida Fridricha Uniwersytet Greifswald (dyplom w pracowni prof. Ulricha Puritza). Od 1994 roku związany jest z FRGZS „Mózg” w Bydgoszczy, współpracował ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Wieża Ciśnień” w Bydgoszczy. Wystawial w bwa-Bydgoszcz I CSW-Torun. W latach 1996-2001 był członkiem Związku Artystów Plastyków Berlin a od 2019 ponownie w Związku Polskich Artystów Plastyków w Bydgoszczy. Od 2010 roku należy do Związku Artystów Plastyków „art-cube – przestrzeń dla sztuki współczesnej e.V.” w Greifswaldzie (Niemcy) . Autor ekspozycji indywidualnych i wystąpień perfornance oraz uczestnik wystaw zbiorowych w Polsce ( miedzy innymi CSW Torun, bwa- Bydgoszcz) i w Niemczech.( miedzy innymi Dom Pracy Twórczej-Vierraden / Schwedt nad Odrą, Pałac w Plüschow, Północno-Zachodnia Meklemburgia, Galeria Miejska-Rathaus-Scheune w Sankt Andreasberg )

 

Peter Alexander Grodzki was born in 1957 in Koronowo. He deals with wooden sculptures, ceramics, graphics, installations and performance. Was born in Koronowo, lived and worked in Berlin and Greifswald from 1988. Autodidact in all ranges of sculpture. Studied at University Greifswald from 2010-2015 – masters-degree in Arts, Philosophy and History of Arts from the institute Casper David Friedrich, diploma from the workshop of Prof. Ulrich Puritz. From 1994 connected with FRGZS „Mòzg“ in Bydgoszcz, in cooperation with the association of artists „Wieża Ciśnień“ in Bydgoszcz. Exhibited in bwa- Bydgoszcz and CSW-Torun. In the years 1996-2001 he was a member in the association of artists of plastics Berlin and from 2019 in the association of artists of plastics „art cube“ – a space for contemporary art e.V.“ in Greifswald (Germany). Author of individual expositions and occurrance of performances as well as participant in collective exhibitions in Poland (i.e. CSW Torun, bwa- Bydgoszcz) and Germany (i.e. house of creative work in Vierraden/Schwedt an der Oder; palace in Plüschow/Northern Mecklemburg; urban galery at Rathas-Scheune in St. Andreasberg).